Pastor David Gatkal Wuol

Omaha, Nebraska, United States